skip to Main Content
Universitetet I Lund

Universitetet i Lund

Numera finns det en mängd intressanta utbildningar tillgängliga för den som planerar att börja studera. Lunds universitet är ett populärt alternativ bland många studenter och därför är söktrycket högt till många av utbildningarna. Nedan finns dock en del tips för hur man kan gå tillväga för att prova på studier vid universitetet i Lund. Det är mycket som ska klaffa när man väljer utbildning, förutom antagning och boende kan det även vara värt att se över sin ekonomi. Som student…

Read More
Konstnärsutbildningar I Sverige

Konstnärsutbildningar i Sverige

Vill man arbeta med konst professionellt, är det bra att ha en utbildning från en konsthögskola i bagaget. Det öppnar många dörrar och gör det lättare att konkurrera i en tuff bransch. I Sverige finns det sex stycken konsthögskolor: Kungliga Konsthögskolan och Konstfack, båda belägna i Stockholm, Konsthögskolan i Malmö, Valand i Göteborg och Konsthögskolan i Umeå. På respektive utbildning går man tre år för att få en kandidatexamen och två år till för att ta en Magisterexamen. Många studeranden…

Read More
Back To Top