skip to Main Content
Sfi: Svenska För Invandrare

Sfi: svenska för invandrare

Integration är idag ett väldigt omtalat ämne, och det finns nog inte en enda vuxen i Sverige som inte vet vad ordet innebär. Det var en av de allra viktigaste frågorna i valet 2018, och synen på hur integrationen bör ske kan skilja sig radikalt från person till person. Däremot finns det en sak som i princip alla håller med om – man måste kunna språket för att lyckas med att integrera sig! Just därför studerar flertalet nyanlända svenska, och…

Read More
Höj Statusen På Läraryrket

Höj statusen på läraryrket

Förr i tiden var lärare ett högstatusyrke, man var som lärare aktad i den stad man bodde och verkade. Man ansågs bildad och blev ofta tillfrågad att uttala sig, inte bara i egenskap som lärare utan även som person inom till exempel politikerkåren, stadsnämnden eller andra viktiga grupper och organisationer. Idag är läraryrket betydligt mindre eftertraktat. Utbildningen är lång, lärarna är utsatta på sina arbetsplatser och resurserna räcker inte till för att täcka skolornas behov - varken monetärt eller arbetsmässigt.…

Read More
Universitetet I Lund

Universitetet i Lund

Numera finns det en mängd intressanta utbildningar tillgängliga för den som planerar att börja studera. Lunds universitet är ett populärt alternativ bland många studenter och därför är söktrycket högt till många av utbildningarna. Nedan finns dock en del tips för hur man kan gå tillväga för att prova på studier vid universitetet i Lund. Det är mycket som ska klaffa när man väljer utbildning, förutom antagning och boende kan det även vara värt att se över sin ekonomi. Som student…

Read More
Konstnärsutbildningar I Sverige

Konstnärsutbildningar i Sverige

Vill man arbeta med konst professionellt, är det bra att ha en utbildning från en konsthögskola i bagaget. Det öppnar många dörrar och gör det lättare att konkurrera i en tuff bransch. I Sverige finns det sex stycken konsthögskolor: Kungliga Konsthögskolan och Konstfack, båda belägna i Stockholm, Konsthögskolan i Malmö, Valand i Göteborg och Konsthögskolan i Umeå. På respektive utbildning går man tre år för att få en kandidatexamen och två år till för att ta en Magisterexamen. Många studeranden…

Read More
Back To Top