skip to Main Content
Höj Statusen På Läraryrket

Höj statusen på läraryrket

Förr i tiden var lärare ett högstatusyrke, man var som lärare aktad i den stad man bodde och verkade. Man ansågs bildad och blev ofta tillfrågad att uttala sig, inte bara i egenskap som lärare utan även som person inom till exempel politikerkåren, stadsnämnden eller andra viktiga grupper och organisationer. Idag är läraryrket betydligt mindre eftertraktat. Utbildningen är lång, lärarna är utsatta på sina arbetsplatser och resurserna räcker inte till för att täcka skolornas behov - varken monetärt eller arbetsmässigt.…

Read More
Back To Top Total