Gymnasiet i Sverige

 

Gymnasiet är i Sverige det andra steget att gå efter att man genomgått den så kallade grundskoleutbildningen. Den är i dagsläget inte obligatorisk men är en förutsättning för att man ska ha rätt att utbilda sig på högre nivå inom exempelvis ett universitet eller en högskola. För att få tillgång till en gymnasielinje måste man åtminstone ha godkänt i grundämnena från grundskolan så som svenska, engelska och matematik.

Det finns en stor del olika sorters gymnasieutbildningar som lämpar sig för olika områden. Exempelvis kan man gå bygg-programmet om man i framtiden vill arbeta inom bygg och anläggning och om man vill bli läkare eller hålla på med naturvetenskap kan man gå den naturvetenskapliga utbildningen. Den största och mest populära gymnasieutbildningen är samhällslinjen där man lär sig samhällsinriktade ämnen så som politik, historia och ekonomi. Vill man bli ingenjör kan man gå linjer inom industri eller teknik som mer inriktar sig på data och matematik.

En gymnasielinje i Sverige pågår under tre år men pågick tidigare endast under två år. Vill man läsa mer om olika utbildningar kan man besöka hemsidan alla studier.

 

bezel