Vikten av bra brandskydd på lärosäten

Vi är alla väl medvetna om hur viktigt det är att brandsäkra vårt hem och detsamma gäller såklart även alla andra platser där folk vistas – affärer, utbildningslokaler och gym för att bara nämna några. Däremot är du som privatperson inte insatt i hur bra de här lokalernas brandskydd faktiskt är, vilket ibland kan skapa en del oro. Ett lärosäte med hundratals studenter kan lätt bli oerhört kaotiskt om en brand uppstår och rutinerna inte sitter.

Ta hjälp av proffsen

Är du på något sätt orolig och bekymrad för de här frågorna ska du ta kontakt med de ansvariga på just ditt lärosäte; det finns brandombud och skyddsombud som gärna svarar på alla frågor du kan tänkas ha. Ett bra alternativ för att ha kontroll på brandskyddet är att anlita professionell hjälp där exempelvis Presto erbjuder tillsyn av brandsäkerhet och de eventuella risker som finns. De har även kurser och utbildningar för att alla ska känna sig så säkra som möjligt, både som privatpersoner och på arbetsplatser. Är du brandskyddsansvarig på ett lärosäte eller någon annanstans kan många frågor uppkomma där Presto kan hjälpa dig med svar.

Det här kan du själv göra

Ibland behöver du som sagt lägga ansvaret på brandskyddet i någon annans händer, men det finns också saker du själv kan göra, som student på ett lärosäte eller var du än befinner dig. En bra grund är att alltid kontrollera var utrymningsvägarna finns och var brandsläckare är placerade. Vilken våning befinner du dig på och vilken väg ska du ta om en brand uppstår? Det är viktiga frågor som kan vara nog så viktiga att snabbt gå igenom för dig själv, då detta kommer vara till enormt stor hjälp om något allvarligt verkligen skulle hända. Att ha den här sortens säkerhetstänk ska inte ta över din tillvaro men det är bra att ha det med sig i bakhuvudet oavsett var du är någonstans. Är du anställd är det också viktigt att se till att brandskyddet är uppdaterat, att alla vet om brandskyddsrutinerna och att se till att alla anställda får genomgå utbildningar för att vara så förberedda som möjligt. Det blir extra viktigt när det är många människor på samma plats – ett lärosäte, en förskola, ett sjukhus eller affärer.

bezel