Höj statusen på läraryrket

Förr i tiden var lärare ett högstatusyrke, man var som lärare aktad i den stad man bodde och verkade. Man ansågs bildad och blev ofta tillfrågad att uttala sig, inte bara i egenskap som lärare utan även som person inom till exempel politikerkåren, stadsnämnden eller andra viktiga grupper och organisationer. Idag är läraryrket betydligt mindre eftertraktat. Utbildningen är lång, lärarna är utsatta på sina arbetsplatser och resurserna räcker inte till för att täcka skolornas behov – varken monetärt eller arbetsmässigt. Generellt sett är också läraryrket dåligt betalt, iallafall om man ställer detta i relation till lärarutbildningens längd.

Att få en lärartjänst ställer höga krav på den sökande. Självklart ska man ha en lärarexamen, men man ska också, redan från och med sin först tjänst, ha någon form utav arbetslivserfarenhet. Detta kan tyckas svårt att uppnå, men med tanke på den lärarbrist om nu råder i Sverige går det att få ett vikariat, även om du ännu inte har tagit din examen. Kanske kan man inte få de mest kvalificerade uppgifterna som lärarvikarie, men det är en bra början och väldigt meriterande att kunna visa upp denna erfarenhet då man söker sitt första “riktiga” jobb. På Netjobs kan du hitta information om lediga jobb som lärare.

Läraryrket har en framtid

Lärarnas pressade situationer och låga löner har nu fått fler och fler personer att höja på ögonbrynen, inte minst våra politiker. Vad kan man göra för att höja statusen på läraryrket i vårt land? Ja, en bra början är att höja lärarnas löner. Ett annat steg är att ge lärarna mer befogenheter, till exempel att man faktiskt får lov att säga till en elev på skarpen utan att bli anmäld.

Lärarna är inga fredsmäklare

Som läget ser ut idag i Sveriges skolor så får lärarna allt oftare agera fredsmäklare mellan barn som inte kommer överens eller mellan föräldrar som kanske “attackerar” varandra för att de anser att just deras barn har blivit orättvist behandlat av andra. Frågan är hur långt en lärares ansvar sträcker sig? Självklart har lärarna en skyldighet att bevaka vad som pågår på rasterna, men vad händer efter det? Vad händer när någon inte får vara med i gänget efter skolan?

Alla måste ta sitt ansvar

För att öka statusen på läraryrket krävs också tydligare riktlinjer som gör att barn och deras föräldrar förstår vad som ryms inom lärarens ansvar, vilka rättigheter en lärare har, men också vilka skyldigheter som kommer med yrket. Idag är det inte ovanligt att vuxna arbetar mycket vilket många gånger leder till att man skyller barnets misslyckande på läraren.

Om barn är stökiga i skolan är det lätt att föräldrarna till de berörda barnet ringer till läraren och ifrågasätter varför inte barnet uppför sig bättre och att det ligger på skolan ansvar att uppfostra barnen i vad som är rätt och vad som är fel. läraryrket har de senaste åren fått en negativ bild, bland annat på grund utav detta. Många som söker till lärarutbildningen gör det för att de är ivriga att lära ut, de brinner för sina ämnen och vill skapa en positiv anda hos barnen som de undervisar. De söker inte tjänsten som lärare för att de vill bli konfliktlösare.

bezel