Sfi: svenska för invandrare

Integration är idag ett väldigt omtalat ämne, och det finns nog inte en enda vuxen i Sverige som inte vet vad ordet innebär. Det var en av de allra viktigaste frågorna i valet 2018, och synen på hur integrationen bör ske kan skilja sig radikalt från person till person. Däremot finns det en sak som i princip alla håller med om – man måste kunna språket för att lyckas med att integrera sig! Just därför studerar flertalet nyanlända svenska, och i den här artikeln ska vi titta på hur detta fungerar i praktiken.

Sfi – vad är det?

Sfi står för “svenska för invandrare”, och detta är den vanligaste utbildningen man kan välja som ny i Sverige. Kursen erbjuds på Komvux, folkhögskolor och andra institutioner och går ut på att ge eleverna grundläggande kunskaper i svenska språket. Vem som helst kan anmäla sig till sfi, och grupperna är ofta blandade, med alltifrån flyktingar från Syrien till forskare och företagsledare från Kina och USA.

Varför studera sfi?

Ett intyg på avklarad sfi-utbildning är ofta inkörsporten till ett arbete, en praktik eller till studier på högre nivå. Genom att kunna grundläggande svenska blir man naturligtvis också mer självständig och har mycket bättre förutsättningar för att klara sig i matvarubutiken, på gymmet – till och med på krogen! Även mer komplicerade saker som att betala räkningar i tid och undvika inkasso blir betydligt lättare när man förstår språket ordentligt. Förmågan att kommunicera med människor och kunna förstå deras synsätt gör det givetvis också enklare att förstå den nya kulturen, normerna och värderingarna som genomsyrar landet. På så vis kan man få en bättre bild av vad som förväntas av en i olika sammanhang och även bilda sig en uppfattning om vad man faktiskt tycker om landet.

Hur ser kurserna ut

Det finns flera sfi-kurser, och de är utformade enligt elevens tidigare kunskaper. Om eleven ifråga har högre studier avklarade brukar hen hamna på D-kursen, medan en elev som inte kan skriva på sitt eget språk hamnar på A-kursen. Många elever börjar på B- eller C-nivå och jobbar sig upp till D-kursen, som är den sista etappen inom sfi. När läraren bedömer att eleven nått kursens mål skriver man nationellt prov i sfi, och om det blir godkänt får man ett intyg på att man har avslutat kursen. Det framgår också vilket betyg man fått. Det finns även så kallad yrkes-sfi, som är särskilt inriktad på olika yrken.

bezel