Så grundas en ny skola

När man ska grunda en ny skola måste man veta vilka regler som gäller, är det en friskola så måste man vända sig till den kommunen som man tänkt starta skolan i. Det bästa är att söka i den associationsformen som ska driva den nya skolan, till exempel en stiftelse, ideell förening eller ett aktiebolag. När man söker som en fysisk person så söker man med sittpersonnummer och då granskas även den här personens förmåga och ekonomi att driva skolan. Man kan inte flytta över ett godkännande när en ansökan lämnats in om man längre fram vill ändra till ett bolag, då måste bolaget som man tänkt ändra till lämna in enen ansökan. När man är klar med alla ansökningar som behövs och har lokalen klar så är det bara att öppna den nya skolan och välkomna de nya eleverna. Skolinspektionens mål är att alla elever från en god utbildning.

Skolinspektionens hemsida har mycket bra information

Om man bestämmer sig för att grunda en ny skola så finns det på Skolinspektionens hemsida bra information om vilka regler som gäller. Det är väldigt mycket man behöver tänka på, man måste ha en lämplig lokal, anställa mer lärare, eleverna måste ha lunch så en kock och kökspersonal måste man anställa, men har man tänkt starta en ny skola så bör man när alla papper och ansökningar är godkända kontakta arbetsförmedlingen så hjälper de till att hitta bra och välutbildad personal till den skolan man tänkt grunda. Alla lärare måste ha behörighet för att få undervisa eleverna. Det finns dock en del undantag som gör att en lärare utan behörighet kan få undervisa en begränsad tid. Skolinspektionen ger både råd och vägledning för att hjälpa skolor med att kunna förbättra och utveckla sin nya skola. Man granskas noga som huvudman för en skola för att se till att förutsättningarna för utbildningen fungerar som den ska, om granskningen visar på brister kommer huvudmannen bli underrättad om vilka åtgärder som bör göras.

Hur lånar man pengar med bra ränta

När man har fått alla sina ansökningar godkända så är nästa steg i grundandet av den nya skolan den ekonomiska delen. Det bästa är att göra en budget för alla anställda, en kalkyl över omkostnaderna som tillkommer, mat till eleverna, hushållsartiklar, skolmaterial, hyra av en lokal, elräkningar, inköp av undervisningsmaterial såsom papper, pennor, suddgummi, utrustning till en gymnastiksal. Det är många saker man måste tänka på. Kanske man behöver låna pengar med bra ränta, då finns det en sida på internet som jämför lån, enklare.se som hjälper till att hitta en bra bank med bästa räntan. Med en bra budget över alla kostnader som det kostar att driva en skola vet man hur mycket pengar man behöver låna. Det är ändå bra att ha en liten buffert om något går sönder, kanske man kommer behöva att köpa nya skolbänkar eller stolar, musikinstrument kanske behöver lämnas in på lagning och pianot behöver stämmas.

bezel