Språk och utbildning

 

Det är och har alltid varit viktigt och grundläggande inom all utbildning att man behärskar språkliga aspekter. Det beror bland annat på att kunskap i huvudsak förmedlas i språklig form och då antingen muntligt eller skriftligt. Ju mer man förstår av ett språk desto mer kommer man givetvis att förstå av sin utbildning, därför lägger man i de flesta länder stor vikt vid just undervisningen av det egna språket. Men det är också ett sätt att vårda ett lands språk.

I Sverige och i många andra länder är det dessutom viktigt att lära sig ett andra språk och det är engelska i Sverige. På de högre utbildningarna tar man för givet att studenterna kan läsa och förstå engelska och en stor del av kurslitteraturen inom utbildningarna brukar vara skrivna på just engelska. Engelskan har i mångt och mycket ersatt latinet som ett världsspråk, för under medeltiden var alla böcker och all utbildning på just latin vilket innebar att man var tvungen att lära sig latin innan man överhuvudtaget kunde utbilda sig inom något annat område.

Dessutom lär man sig också ett tredje språk inom svensk skola. Man kan då ofta välja mellan spanska, tyska och franska.

bezel