Lite om inlärning

 

Något som verkligen är en viktig förutsättning för att man ska kunna ta till sig en utbildning och ha nytta av den är att man har en “förmåga till inlärning. Inlärning varierar med ålder där vuxna, barn och tonåringar har lite olika förutsättningar men variationerna är också väldigt stora också inom de enskilda åldersgrupperna, det har delvis att göra med genetiska egenskaper hos varje individ men även miljöfaktorer så som hemmiljö och sociala aspekter spelar en stor roll inom inlärning.

Man kan definiera inlärning som en aktivitet som sker på ett inre plan där uppfattningar om världen på olika områden förändras och utvecklas. Inlärningen är mycket beroende av hur bra minne en person har och hur man minns. Det har också att göra med aspekter så som motivation och det är alltid lättare att lära sig ett ämne som känns intressant och som man tror sig ha nytta av än övriga ämnen, därför kan det vara lättare för ett barn att lära sig hur man exempelvis spelar ett visst TV-spel än att lära sig hur politik fungerar eftersom de antagligen kommer att ha större nytta av TV-spelande än av politik i sin direkta sociala krets.

Man brukar skilja på olika former av inlärning och då i huvudsak mellan så kallad holistisk inlärning och ytlig inlärning där holistisk inlärning innebär att man mer på ett reflekterande sätt lär sig innebörden av exempelvis en text men kanske inte kommer ihåg de exakta orden av densamme. Ytlig inlärning innebär å andra sidan att man har lätt att lära sig och komma ihåg hur orden i en text lyder men inte riktigt förstår innebörden av dem. Holistisk inlärning är det viktigare om man vill ägna sig åt utbildning på högre nivå.

bezel