Executive MBA

Utbildning är inte bara till för unga personer som ska påbörja karriären. Tvärtom är det särskilt viktigt för personer i mitten eller sent i karriären att vidareutbilda sig. För personer på chefsnivå är det viktigt att skaffa fördjupade strategiska kunskaper som är anpassade efter samhällets ständiga förändringar. En Executive MBA är en utbildning inom ledarskap, affärsutveckling och innovation som är särskilt framtagen för seniora personer med stort verksamhetsansvar.

Vad är en Executive MBA?

En kompetensutvecklande executive mba är en utbildning för verksamma chefer och specialister som har stort ansvar inom organisationen. En executive MBA, som även förkortas EMBA, står för Executive Master of Business Administration. Den bör inte förväxlas med en MBA, som är en liknande form av utbildning, men för de som har mindre yrkeserfarenhet. Generellt sätt är en MBA mer akademisk och är utformad för personer tidigt i karriären som vill öka möjligheterna för att få jobb. En MBA utgörs ofta av heltidsstudier i cirka 12-24 månader. En Executive MBA är mer praktiskt utformad för seniora personer som arbetar på exekutiv nivå, det vill säga chefsnivå. Eftersom dessa personer oftast har mycket tidskrävande jobb är utbildningen utformad så att den går att kombinera med heltidsjobb.

En executive MBA utgörs av en blandning mellan teori och praktik. Det övergripande målet är att utbilda deltagarna till att bli bättre verksamhetsledare genom att ge dem relevanta verktyg för att kunna utveckla och driva verksamheten framåt. Oftast är det en kombination av hemarbete och lärarledda kurser i moduler. Svenska Mgruppens executiva MBA utgörs av moduler om tre dagar. Det är sex till åtta veckor mellan varje modul vilket gör att det enkelt går att kombinera utbildningen med heltidsjobb.

Varför studera en Executive MBA?

En executive MBA är en utbildning med många fördelar. Den främsta anledningen varför du bör studera en executive MBA är att du skaffar dig relevant kompetens och kunskap för din chefsroll. En roll med stort ansvar över verksamheten kräver särskilda kunskaper. Med största sannolikhet lärde du dig inte detta i din tidigare akademiska utbildning. Många som studerar en EMBA är seniora och det var således lång tid sedan de studerade. Denna typ av utbildning är både relevant för positionen, men även dagens samhälle. Den ständigt föränderliga värld vi lever i och dess digitala utveckling ställer särskilda krav på chefer och ledare.

En stor fördel med utbildningen är att det ger kunskapsverktyg som du kan applicera direkt i ditt yrke. Dessutom är de andra kursdeltagarna i liknande positioner vilket gör diskussionerna spännande och givande. Utbildningen är ett utmärkt tillfälle att utbyta erfarenheter och nätverka. Många exective MBA:s har alumninätverk där deltagarna kan hålla kontakten. Mgruppens alumninätverk Mgruppen Executive Club anordnar mingel och föreläsningar för alumni.

Vem bör studera en Executive MBA?

En executive MBA passar dig som har ett par års arbetserfarenhet. Du bör vara i en position där du har stort strategiskt ansvar, gärna ett par år som chef eller specialist. Det spelar ingen roll om du arbetar inom privat eller offentlig sektor.

bezel