Högre krav för att utbilda sig

Varje år söker flera hundratusen människor till olika högskoleutbildningar runt om i landet. Dessvärre är det allt färre som faktiskt kommer in. Detta gör att livet pausar för många människor och de kan inte ta sig vidare på ett par terminer då vissa kanske behöver läsa upp sina betyg eller lyckas få tillräckligt högt på högskoleprovet för att ens ha en chans till nästa termins antagning.

År 2014 kunde man se att både antalet för program och kurser minskade, vilket gjorde att färre inte lyckades komma in på sina drömutbildningar. Detta skapar en stor frustration hos många då kraven ständigt höjs ju mer tiden går och även fast elever har presterat bra i gymnasiet kan det vara svårt att ens vara med i matchen när det kommer till att komma in på en eftergymnasial skola.

Gör man däremot högskoleprovet så kan det förstärka ens chanser att komma in på diverse program eller kurser då många skolor finner det som en slags merit att man bara genomfört proven. Dessvärre höjs även normeringen vilket gör att poängens värde kan skilja sig mycket från termin till termin. Exempelvis kunde normeringen 0,6 vara mycket värt år 2015 medan normeringen år 2018 ligger på 1 poäng. Detta betyder även att det gör det svårare för ungdomar att komma in på utbildningar om man inte presterar lika bra som normeringen kommer visa sig vara efter högskoleprovet är färdigställt.

I och med att det kan vara så svårt att komma in på universitet eller högskolan väljer många att gå andra vägar än att utbilda sig själva. Vissa kanske beslutar sig för att ta tillfälliga jobb där de kan tjäna ihop lite extra slantar så de har råd till exempelvis en lägenhet eller körkort och på så vis få ännu större jobbmöjligheter senare. Andra väljer istället att starta eget företag för att kunna livnära sig på sin dröm. Om man väljer att starta eget finns det många faktorer man bör veta om, exempelvis kan man vara tvungen att ta ett lån till företaget som man själv vill driva.

Detta företag behöver inte nödvändigtvis vara att man köper en lokal och anställer flera medarbetare, åtminstone inte till en början. Utan detta kan istället röra sig om att man skapar en webbshop där man exempelvis säljer olika produkter och varor som man själv skapat. Det kan vara allt ifrån konst, textiler, webbdesignade föremål som affischer eller omslagsbilder eller något helt annat.

Vissa som drömmer om att jobba som skribenter eller fotografer kan välja att ta på sig frilansarroller vilket innebär att man är egenföretagare. Man jobbar helt och hållet på sina egna villkor, då man är sin egen chef istället för att ha någon annan.

Så lyckas man inte komma in på drömutbildningen finns det flera olika vägar man kan ta för att nå sina mål ändå. Våga bara prova.

bezel