Lite om behörighet och antagning

För att kunna bli antagen till en utbildning på universitet eller högskola krävs att man är behörig till utbildningen. Det innebär att man måste ha vissa förkunskaper, och att man måste kunna bevisa detta genom exempelvis slutbetyg från gymnasiet eller tidigare genomförda kurser på universitet eller högskola. Förkunskapskraven finns där för att garantera att de som blir antagna till en kurs eller ett program faktiskt har förutsättningarna för att klara av att genomföra det.

Till att börja med måste man ha något som kallas för grundläggande behörighet. Detta gäller alla utbildningar på universitets- och högskolenivå. Det finns flera sätt att få grundläggande behörighet i Sverige. Det vanligaste är genom en gymnasieutbildning, men det går också att läsa sig till behörigheten på folkhögskola eller komvux.

På vissa utbildningar krävs också särskilt behörighet. Det innebär att man måste ha läst vissa specifika kurser (på gymnasienivå eller högre nivå) för att kunna bli antagen till utbildningen.

Även om man är behörig till en utbildning, och har alla de förkunskaper som finns listade som krav, betyder det dock inte att man blir antagen till en utbildning. Det finns ju bara ett visst antal platser till varje utbildning, och innan man kan bli antagen måste man konkurrera om de platserna med de andra sökandena. Urvalet bland de som sökt till utbildningen sker vanligtvis på tre olika grunder: gymnasiebetyg, högskoleprovet och akademiska meriter eller andra grunder som universitetet eller högskolan själva bestämmer (till exempel arbetsprover eller intervjuer). Normalt ska platserna fördelas så att en tredjedel av platserna garanteras till de som ansöker via sina betyg, en tredjedel till de som ansöker med sitt resultat på högskoleprovet och en tredjedel till den sista, varierande urvalsgrunden. Det är av den anledningen som högskoleprovet är så viktigt; dels för att konkurrensen i betygsgruppen ofta är hård, dels för att högskoleprovsgruppen får en lika stor del av platserna att konkurrera om. Om du håller på att träna inför högskoleprovet ska du gå in på Hpguiden.se. Där hittar du nämligen mängder av resurser, som gamla högskoleprov, som kan hjälpa dig att förbereda dig på bästa sätt. Då kommer du att ha betydligt bättre förutsättningar för att skriva 2.0, och därmed få en mer eller mindre garanterad plats på den utbildning du vill gå.

bezel