Studietekniker för universitetsstudenter

För många kan steget från gymnasiestudier till universitetet vara något av en chock, då undervisningsmetoderna skiljer sig åt markant från de flesta gymnasieskolor. Plötsligt är man bara en elev i mängden, läraren känner en inte vid namn, man har själv ansvar för att ta sig till de föreläsningar man behöver gå på och man har själv ansvar för att lägga upp sin studietid så att man hinner med alla uppgifter och lär sig allt till tentan. Därför är det viktigt att ha en rad studietekniker i bakhuvudet som gör det lättare att strukturera sina studier och komma ihåg det man hört och läst.

En av de allra största tjänsterna man kan göra sig själv är att vara strukturerad redan från början genom att följa det lässchema som ofta delas ut i början av terminen. Där står vanligtvis vad man förväntas ha läst till varje föreläsning, och detta bör man föra över i sin egen kalender, så att man alltid ligger i fas med schemat. Det gör inte bara att man blir mindre stressad, utan också att man kommer att vara bättre förberedd på föreläsningarna – kanske har man redan frågor man vet att man vill ställa, och man vet vad man inte behöver anteckna för att det redan står i boken.

Något som många kämpar med på universitetsnivå är den rena och skära mängden text man måste ta sig igenom. Det kanske inte handlar om att texten är ovanligt komplicerad eller svår att ta till sig (även om det också är fallet ibland) utan helt enkelt att man måste lägga mycket tid på att bara läsa igenom alla kapitel i en lärobok, en rad långa forskningsartiklar eller flera romaner till nästa seminarium i litteraturhistoria. I det sistnämnda fallet finns det faktiskt en enkel lösning på problemet, nämligen ljudböcker. Genom att lyssna på en roman som en ljudbok istället för att läsa den har man betydligt större möjlighet att multitaska och spara tid. Man kan till exempel plöja Stolthet och fördom samtidigt som man laddar tvättmaskinen eller diskar, eller lyssna på Röda rummet medan man står på löpbandet på gymmet. På Storytel.se får man enkelt tillgång till de flesta böcker som kan dyka upp på en litteraturkurs, både historiska och samtida. Det allra bästa är att man får ta del av exakt samma text som om man hade läst boken, vilket gör att man kommer att vara helt förberedd att diskutera den med sina studiekamrater när det är dags för seminariet.

Något annat som är mycket viktigt när man studerar självständigt är att man ser till att faktiskt plugga under den tid man har avsatt för plugg. Det är lätt att bli distraherad av mobilen eller sociala medier på datorn, men det är bättre att ge sig själv pauser då och då än att ”plugga” flera timmar i sträck och inse att mindre än hälften av tiden faktiskt var effektiv studietid. Därför är det viktigt att hitta en miljö där man känner att man kan koncentrera sig, och minimera distraktionerna så mycket som möjligt genom att till exempel stänga av mobilen under den tid man studerar.

bezel