Utbildningens bakgrund och historia

 

Utbildning har genom historien alltid förekommit i en eller annan form eftersom det alltid har varit viktigt att exempelvis lära sina barn hur man uppför sig eller hur man gör för att skaffa sig mat för att de ska klara sig och kunna anpassa sig till gruppen man lever i. Utbildning i den bemärkelsen att man systematiskt tar till sig kunskap genom att exempelvis genomgå en utbildning där man läser böcker och har särskilda lärare är dock något som uppkom i samband med att skrivkonsten uppstod. Man har kunnat säkerställa historiskt att utbildning som fenomen förekom under forntiden och under antiken både i medelhavsländerna och i de orientaliska länderna. I gamla civilisationer så som Kina, Egypten och Babylonien fanns det ett stort behov av att utbilda läs och skrivkunniga och det var troligtvis också där som de första skolorna uppkom.

Det finns alltså bevis för att skolor har förekommit i åtminstone 5 000 år och spartanerna hade tidigt i det antika Grekland även statliga institutioner där man utbildade medborgare för att bli goda soldater och utbildningen var därför främst att lära sig stridskonst samt fysik och idrott, men också musik eftersom det var en viktig del av patriotismen i samhället. I Aten däremot som inte var lika inriktade på att utbilda soldater förekom det dock tidigt att man utbildade och undervisade inom grammatik vilket ledde till att analfabeter i Aten tidigt var relativt sällsynt förekommande. Det var också viktigt att utbilda inom områden så som filosofi och religion för att man skulle lära sig och utveckla levnadsförhållanden och att bli en fungerande medborgare i demokratin.

Man brukar säga att världens första universitet var den grekiske filosofen Platons akademi som grundades i Aten runt 387 år före Kristus. Det läroverket och andra högre utbildningar i Aten var dock något som endast de rika och högborna hade tillgång till där de skulle lära sig att styra och inta de högsta positionerna i Aten. Numera är dock utbildning något som alla ska ha rätt till och det gäller även utbildning på högre nivå. I många länder är det dock inte något som i praktiken efterlevs eftersom det i många länder så som i exempelvis USA kostar väldigt mycket pengar att utbilda sig vilket de med mer begränsad ekonomi inte har råd med.

bezel