skip to Main Content
Världens 3 Mest Prestigefulla Universitet

Världens 3 mest prestigefulla universitet

Vilka är de mest prestigefulla universiteten i världen sett till akademiska meriter? Du som läser detta har förmodligen några tänkbara kandidater. Läs vidare så får du reda på var du ska studera om du vill att det ska räcka med att säga ditt alma mater för att få jobb nästa gång du går på anställningsintervju. Utbildning och finansiering är kanske två av de viktigaste faktorerna när det gäller att starta företag. Du kanske inte utbildar dig på Harvard eller något…

Read More
Executive MBA

Executive MBA

Utbildning är inte bara till för unga personer som ska påbörja karriären. Tvärtom är det särskilt viktigt för personer i mitten eller sent i karriären att vidareutbilda sig. För personer på chefsnivå är det viktigt att skaffa fördjupade strategiska kunskaper som är anpassade efter samhällets ständiga förändringar. En Executive MBA är en utbildning inom ledarskap, affärsutveckling och innovation som är särskilt framtagen för seniora personer med stort verksamhetsansvar. Vad är en Executive MBA? En kompetensutvecklande executive mba är en utbildning…

Read More
Högre Krav För Att Utbilda Sig

Högre krav för att utbilda sig

Varje år söker flera hundratusen människor till olika högskoleutbildningar runt om i landet. Dessvärre är det allt färre som faktiskt kommer in. Detta gör att livet pausar för många människor och de kan inte ta sig vidare på ett par terminer då vissa kanske behöver läsa upp sina betyg eller lyckas få tillräckligt högt på högskoleprovet för att ens ha en chans till nästa termins antagning. År 2014 kunde man se att både antalet för program och kurser minskade, vilket…

Read More
Sfi: Svenska För Invandrare

Sfi: svenska för invandrare

Integration är idag ett väldigt omtalat ämne, och det finns nog inte en enda vuxen i Sverige som inte vet vad ordet innebär. Det var en av de allra viktigaste frågorna i valet 2018, och synen på hur integrationen bör ske kan skilja sig radikalt från person till person. Däremot finns det en sak som i princip alla håller med om – man måste kunna språket för att lyckas med att integrera sig! Just därför studerar flertalet nyanlända svenska, och…

Read More
Universitetet I Lund

Universitetet i Lund

Numera finns det en mängd intressanta utbildningar tillgängliga för den som planerar att börja studera. Lunds universitet är ett populärt alternativ bland många studenter och därför är söktrycket högt till många av utbildningarna. Nedan finns dock en del tips för hur man kan gå tillväga för att prova på studier vid universitetet i Lund. Det är mycket som ska klaffa när man väljer utbildning, förutom antagning och boende kan det även vara värt att se över sin ekonomi. Som student…

Read More
Så Grundas En Ny Skola

Så grundas en ny skola

När man ska grunda en ny skola måste man veta vilka regler som gäller, är det en friskola så måste man vända sig till den kommunen som man tänkt starta skolan i. Det bästa är att söka i den associationsformen som ska driva den nya skolan, till exempel en stiftelse, ideell förening eller ett aktiebolag. När man söker som en fysisk person så söker man med sittpersonnummer och då granskas även den här personens förmåga och ekonomi att driva skolan.…

Read More
Konstnärsutbildningar I Sverige

Konstnärsutbildningar i Sverige

Vill man arbeta med konst professionellt, är det bra att ha en utbildning från en konsthögskola i bagaget. Det öppnar många dörrar och gör det lättare att konkurrera i en tuff bransch. I Sverige finns det sex stycken konsthögskolor: Kungliga Konsthögskolan och Konstfack, båda belägna i Stockholm, Konsthögskolan i Malmö, Valand i Göteborg och Konsthögskolan i Umeå. På respektive utbildning går man tre år för att få en kandidatexamen och två år till för att ta en Magisterexamen. Många studeranden…

Read More
Viktigt Med Arbetslivserfarenhet

Viktigt med arbetslivserfarenhet

När man söker arbete så frågar de ofta om man har tidigare erfarenheter från arbetslivet och detta gäller även för vissa utbildningar. När man har gått färdigt sin utbildning så har man eventuellt en liten erfarenhet från en plats eller platser där man har praktiserat under ett par veckor. Det finns även de som har ett extra jobb för att klara av tiden ekonomiskt som student och/eller sommarjobb. Oavsett vilket så får du en erfarenhet på det jobb du utför…

Read More
Kommunal Eller Friskola?

Kommunal eller friskola?

Friskolorna har fortsatt att öka i antal sedan friskolereformen trädde i kraft. De kommunala skolorna har med anledning av detta sett en minskning av antalet elever i sina skolor. Det som skiljer skolorna från varandra är ägarstrukturen, då friskolorna inte har kommunen eller landstinget som huvudman för verksamheten. Båda skolorna måste dock följa den allmänna läroplanen och båda skolorna måste följa den standard som tagits fram av skolinspektionen. Skolorna skiljer sig främst åt vad gäller undervisning. Många friskolor har antagit…

Read More
Lite Om Behörighet Och Antagning

Lite om behörighet och antagning

För att kunna bli antagen till en utbildning på universitet eller högskola krävs att man är behörig till utbildningen. Det innebär att man måste ha vissa förkunskaper, och att man måste kunna bevisa detta genom exempelvis slutbetyg från gymnasiet eller tidigare genomförda kurser på universitet eller högskola. Förkunskapskraven finns där för att garantera att de som blir antagna till en kurs eller ett program faktiskt har förutsättningarna för att klara av att genomföra det. Till att börja med måste man…

Read More
Back To Top Total