skip to Main Content
Så Grundas En Ny Skola

Så grundas en ny skola

När man ska grunda en ny skola måste man veta vilka regler som gäller, är det en friskola så måste man vända sig till den kommunen som man tänkt starta skolan i. Det bästa är att söka i den associationsformen som ska driva den nya skolan, till exempel en stiftelse, ideell förening eller ett aktiebolag. När man söker som en fysisk person så söker man med sittpersonnummer och då granskas även den här personens förmåga och ekonomi att driva skolan.…

Read More
Viktigt Med Arbetslivserfarenhet

Viktigt med arbetslivserfarenhet

När man söker arbete så frågar de ofta om man har tidigare erfarenheter från arbetslivet och detta gäller även för vissa utbildningar. När man har gått färdigt sin utbildning så har man eventuellt en liten erfarenhet från en plats eller platser där man har praktiserat under ett par veckor. Det finns även de som har ett extra jobb för att klara av tiden ekonomiskt som student och/eller sommarjobb. Oavsett vilket så får du en erfarenhet på det jobb du utför…

Read More
Kommunal Eller Friskola?

Kommunal eller friskola?

Friskolorna har fortsatt att öka i antal sedan friskolereformen trädde i kraft. De kommunala skolorna har med anledning av detta sett en minskning av antalet elever i sina skolor. Det som skiljer skolorna från varandra är ägarstrukturen, då friskolorna inte har kommunen eller landstinget som huvudman för verksamheten. Båda skolorna måste dock följa den allmänna läroplanen och båda skolorna måste följa den standard som tagits fram av skolinspektionen. Skolorna skiljer sig främst åt vad gäller undervisning. Många friskolor har antagit…

Read More
Lite Om Behörighet Och Antagning

Lite om behörighet och antagning

För att kunna bli antagen till en utbildning på universitet eller högskola krävs att man är behörig till utbildningen. Det innebär att man måste ha vissa förkunskaper, och att man måste kunna bevisa detta genom exempelvis slutbetyg från gymnasiet eller tidigare genomförda kurser på universitet eller högskola. Förkunskapskraven finns där för att garantera att de som blir antagna till en kurs eller ett program faktiskt har förutsättningarna för att klara av att genomföra det. Till att börja med måste man…

Read More
Studietekniker För Universitetsstudenter

Studietekniker för universitetsstudenter

För många kan steget från gymnasiestudier till universitetet vara något av en chock, då undervisningsmetoderna skiljer sig åt markant från de flesta gymnasieskolor. Plötsligt är man bara en elev i mängden, läraren känner en inte vid namn, man har själv ansvar för att ta sig till de föreläsningar man behöver gå på och man har själv ansvar för att lägga upp sin studietid så att man hinner med alla uppgifter och lär sig allt till tentan. Därför är det viktigt…

Read More
Allmänt Om Utbildning

Allmänt om utbildning

Att lära sig saker och ting och att veta hur de fungerar är och har genom historien varit av yttersta vikt för människans utveckling. Det har gjort så att vi så att säga slipper uppfinna hjulet på nytt hela tiden utan alltid och kontinuerligt kan ta det av våra förfäders kunskaper. Något som har varit särskilt viktigt inom utbildningen och dess utveckling är bok och skrivkonsten eftersom man där på ett mer teoretiskt plan kan skriva ner och förmedla väldigt…

Read More
Utbildningens Bakgrund Och Historia

Utbildningens bakgrund och historia

  Utbildning har genom historien alltid förekommit i en eller annan form eftersom det alltid har varit viktigt att exempelvis lära sina barn hur man uppför sig eller hur man gör för att skaffa sig mat för att de ska klara sig och kunna anpassa sig till gruppen man lever i. Utbildning i den bemärkelsen att man systematiskt tar till sig kunskap genom att exempelvis genomgå en utbildning där man läser böcker och har särskilda lärare är dock något som…

Read More
Om Uppsala Universitet

Om Uppsala universitet

  Det äldsta universitetet i Sverige och övriga Norden är Uppsala universitet som grundades år 1477 av ärkebiskopen Jakob Ulfsson. Universitetet rankas bland de 100 främsta i världen och har sedan stormaktstiden växt fram till att bli ett av Europas främsta lärosäten. Universitetet ligger som namnet antyder i staden Uppsala norr om Stockholm och har ungefär 24 000 studenter året om. Det finns nio olika fakulteter inom universitetet och 6500 anställda varav cirka 700 av dem är professorer. Universitetet har genom…

Read More
Lite Om Inlärning

Lite om inlärning

  Något som verkligen är en viktig förutsättning för att man ska kunna ta till sig en utbildning och ha nytta av den är att man har en "förmåga till inlärning. Inlärning varierar med ålder där vuxna, barn och tonåringar har lite olika förutsättningar men variationerna är också väldigt stora också inom de enskilda åldersgrupperna, det har delvis att göra med genetiska egenskaper hos varje individ men även miljöfaktorer så som hemmiljö och sociala aspekter spelar en stor roll inom…

Read More
Språk Och Utbildning

Språk och utbildning

  Det är och har alltid varit viktigt och grundläggande inom all utbildning att man behärskar språkliga aspekter. Det beror bland annat på att kunskap i huvudsak förmedlas i språklig form och då antingen muntligt eller skriftligt. Ju mer man förstår av ett språk desto mer kommer man givetvis att förstå av sin utbildning, därför lägger man i de flesta länder stor vikt vid just undervisningen av det egna språket. Men det är också ett sätt att vårda ett lands…

Read More
Back To Top