Välj rätt utbildning på högskolan eller universitetet

Arbetsmarknaden förändras och efterfrågar allt mer utbildad personal. Idag är det inte ovanligt att det krävs minst en kandidatexamen vid ett universitet för att bli aktuell för en anställning. Anledning är att många arbeten har blivit mer komplexa oavsett om det är inom administration eller industrin. Då arbetsuppgifterna är mer komplexa ställs det också högre krav på ledare som har rätt kompetens. Står du inför att välja ett program på universitetet är det dock vissa yrken som är mer efterfrågade än andra. Däremot råder det ofta konkurrens för att få plats på vissa utbildningar. Både offentlig sektor och den privata sektorn har idag problem med att rekrytera den kompetens de behöver.

Bristyrken inom offentlig sektor

Offentlig sektor står inför många utmaningar. Det rör sig om stora pensionsavgångar men även förändrade lagar som kräver att personalen har viss utbildning. Några yrken som kräver högskoleutbildning och som efterfrågas är inom pedagogiska yrken. Det innefattar allt från gymnasielärare till förskolepedagoger. Många anser att lärare inte längre har den status de förtjänar och därför söker sig få till utbildningen. Offentlig sektor har också ett stort behov av utbildad personal inom hälso- och sjukvård samt socionomer.

Den privata sektorn

Den privata sektorn uttrycker ofta att de har svårt att rekrytera rätt kompetens. Det gäller framför allt inom IT och teknik. Vill du utbilda dig inom IT så har du stora chanser om du väljer inriktningar mot system- och mjukvaruutvecklare. Andra yrken som det råder stor brist på är civilingenjörer, tekniker och ingenjörer. Utbildningar kräver gedigna mattekunskaper så tveka inte att ta mattehjälp om du vill klara utbildningarna. Du har också goda chanser att få ett arbete direkt efter examen om du väljer en arkitektutbildning. Det är också bra att läsa vid något av de prestigefyllda universitet då det är en kvalitetsstämpel på utbildningen. Läkemedelsbolag har också svårt att rekrytera kemister och precis som offentlig sektor så efterfrågas biomedicinska analytiker.

bezel