skip to Main Content
Gymnasiet I Sverige

Gymnasiet i Sverige

  Gymnasiet är i Sverige det andra steget att gå efter att man genomgått den så kallade grundskoleutbildningen. Den är i dagsläget inte obligatorisk men är en förutsättning för att man ska ha rätt att utbilda sig på högre nivå inom exempelvis ett universitet eller en högskola. För att få tillgång till en gymnasielinje måste man åtminstone ha godkänt i grundämnena från grundskolan så som svenska, engelska och matematik. Det finns en stor del olika sorters gymnasieutbildningar som lämpar sig…

Read More
Back To Top