skip to Main Content
Studietekniker För Universitetsstudenter

Studietekniker för universitetsstudenter

För många kan steget från gymnasiestudier till universitetet vara något av en chock, då undervisningsmetoderna skiljer sig åt markant från de flesta gymnasieskolor. Plötsligt är man bara en elev i mängden, läraren känner en inte vid namn, man har själv ansvar för att ta sig till de föreläsningar man behöver gå på och man har själv ansvar för att lägga upp sin studietid så att man hinner med alla uppgifter och lär sig allt till tentan. Därför är det viktigt…

Read More
Allmänt Om Utbildning

Allmänt om utbildning

Att lära sig saker och ting och att veta hur de fungerar är och har genom historien varit av yttersta vikt för människans utveckling. Det har gjort så att vi så att säga slipper uppfinna hjulet på nytt hela tiden utan alltid och kontinuerligt kan ta det av våra förfäders kunskaper. Något som har varit särskilt viktigt inom utbildningen och dess utveckling är bok och skrivkonsten eftersom man där på ett mer teoretiskt plan kan skriva ner och förmedla väldigt…

Read More
Utbildningens Bakgrund Och Historia

Utbildningens bakgrund och historia

  Utbildning har genom historien alltid förekommit i en eller annan form eftersom det alltid har varit viktigt att exempelvis lära sina barn hur man uppför sig eller hur man gör för att skaffa sig mat för att de ska klara sig och kunna anpassa sig till gruppen man lever i. Utbildning i den bemärkelsen att man systematiskt tar till sig kunskap genom att exempelvis genomgå en utbildning där man läser böcker och har särskilda lärare är dock något som…

Read More
Om Uppsala Universitet

Om Uppsala universitet

  Det äldsta universitetet i Sverige och övriga Norden är Uppsala universitet som grundades år 1477 av ärkebiskopen Jakob Ulfsson. Universitetet rankas bland de 100 främsta i världen och har sedan stormaktstiden växt fram till att bli ett av Europas främsta lärosäten. Universitetet ligger som namnet antyder i staden Uppsala norr om Stockholm och har ungefär 24 000 studenter året om. Det finns nio olika fakulteter inom universitetet och 6500 anställda varav cirka 700 av dem är professorer. Universitetet har genom…

Read More
Lite Om Inlärning

Lite om inlärning

  Något som verkligen är en viktig förutsättning för att man ska kunna ta till sig en utbildning och ha nytta av den är att man har en "förmåga till inlärning. Inlärning varierar med ålder där vuxna, barn och tonåringar har lite olika förutsättningar men variationerna är också väldigt stora också inom de enskilda åldersgrupperna, det har delvis att göra med genetiska egenskaper hos varje individ men även miljöfaktorer så som hemmiljö och sociala aspekter spelar en stor roll inom…

Read More
Språk Och Utbildning

Språk och utbildning

  Det är och har alltid varit viktigt och grundläggande inom all utbildning att man behärskar språkliga aspekter. Det beror bland annat på att kunskap i huvudsak förmedlas i språklig form och då antingen muntligt eller skriftligt. Ju mer man förstår av ett språk desto mer kommer man givetvis att förstå av sin utbildning, därför lägger man i de flesta länder stor vikt vid just undervisningen av det egna språket. Men det är också ett sätt att vårda ett lands…

Read More
Lite Om Högskoleprovet

Lite om högskoleprovet

  Vill man komma in på en högre utbildning i Sverige men inte har de betyg som krävs för att komma in så kan man öka sina chanser genom att göra högskoleprovet. Där gör man under tidspress ett prov inom svenska, engelska och matematik och får en viss kvot beroende på hur bra det har gått. Man kan få resultat från 0.1 som är det lägsta upp till 2.0 som är det högsta. Får man 2.0 så kan man komma…

Read More
Gymnasiet I Sverige

Gymnasiet i Sverige

  Gymnasiet är i Sverige det andra steget att gå efter att man genomgått den så kallade grundskoleutbildningen. Den är i dagsläget inte obligatorisk men är en förutsättning för att man ska ha rätt att utbilda sig på högre nivå inom exempelvis ett universitet eller en högskola. För att få tillgång till en gymnasielinje måste man åtminstone ha godkänt i grundämnena från grundskolan så som svenska, engelska och matematik. Det finns en stor del olika sorters gymnasieutbildningar som lämpar sig…

Read More
Back To Top Total